Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

Σκουριές. Αίτημα για "Αυτοψία υπόγειων στοών στον Αρχαιολογικό χώρο"

«Αυτοψία υπόγειων στοών στον αρχαιολογικό χώρο των Σκουριών» ζητάει 
-με έγγραφο που κατέθεσε στις 15/7/2017 στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους και κοινοποίησε σε κάθε αρμόδιο- 
ο Σύλλογος Μεγαλοπαναγιωτών Θεσσαλονίκης.
Διαβάστε στη συνέχεια το έγγραφο:
Σύλλογος Μεγαλοπαναγιωτών Θεσσαλονίκης
Ηλέκτρας 1, 54643
Τηλ. 6949168828
Θεσσαλονίκη 14/7/2017
Προς: Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους
Υπόψιν, 
Ιωάννη Κανονίδη, προϊσταμένου ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου Όρους 
Δρ. Γεωργία Στρατούλη,αρχαιολόγος - προϊσταμένη Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους

Κοινοποίηση: 
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο 
Υπουργείο Πολιτισμού, Γραφείο Υπουργού 
Γραφείο Γενικής Γραμματέως Υπουργείου Πολιτισμού κ. Βλαζάκη
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας γραφείο Υπουργού
Υπουργείο Εσωτερικών, γραφείο Υπουργού
Δήμος Αριστοτέλη
Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων

Θέμα: 
«Αυτοψία υπόγειων στοών στον αρχαιολογικό χώρο των Σκουριών»

Γνωρίζετε την αυτοψία που διενεργήθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο στον αρχαιολογικό χώρο των Σκουριών στις 7 Σεπτεμβρίου 2016, αφού συμμετείχατε σ’ αυτήν και υποδείξατε τα σημεία του. 
Έχουμε την πεποίθηση ότι κατά την διενέργεια της αυτοψίας έπρεπε να γίνει ειδική αναφορά στην ύπαρξη εκτεταμένου δικτύου στοών, κάτω ακριβώς από τον αρχαιολογικό χώρο, ως στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό της αξίας του. 

Η ύπαρξη του δικτύου στοών είναι γνωστή σε μας, από διηγήσεις των παλαιοτέρων και γενικότερα κατοίκων της περιοχής. Σημειώνουμε ότι το 2013, ο κ. Βαβελίδης (Γεωλόγος, Καθηγητής ΑΠΘ) με μια ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, έκαναν αρχαιομετρήσεις στον αρχαιολογικό χώρο, υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου αρχαιολόγου.

Οι περιγραφές της ύπαρξης των στοών έχουν κοινά χαρακτηριστικά με αυτά της «υπόγειας κατασκευής» στο χώρο των Σκουριών, που περιγράφεται από τον υπεύθυνο αρχαιολόγο στην ανασκαφική αναφορά του (Σκουριές 2012-2014) προς την Αρχαιολογική υπηρεσία. Παραθέτουμε αυτούσιο το σχετικό απόσπασμα του αρχαιολόγου.

« Στην ανατολική του απόληξη ο λάκκος στενεύει δημιουργώντας έναν διάδρομο μήκους 2,80 μ., πλάτους 0,70μ. και βάθους περίπου 2,00μ.(Πίνακας 14.2). 

Ο διάδρομος αυτός περιείχε το ίδιο γέμισμα με αυτό του λάκκου. 
Στο ανατολικό του άκρο ο διάδρομος συνεχίζει υπόγεια για μια απόσταση τουλάχιστον 2,50μ.. Στο εσωτερικό της υπόγεια κατασκευής το χώμα είναι καστανοκόκκινο εύθρυπτο και περιέχει ελάχιστα αρχαιολογικά ευρήματα, όπως λίγα τμήματα επένδυσης κλιβάνων. 

Η υπόγεια κατασκευή επικοινωνεί με την επιφάνεια μέσω τριών ανοιγμάτων στην επιφάνεια του εδάφους. 
Το πρώτο άνοιγμα ( διάμετρος 0,30 μ.) βρίσκεται σε απόσταση 0,40μ. προς τα ΒΑ από την έναρξη του υπογείου, το δεύτερο (διάμετρος 0,50 μ.) σε απόσταση 1,20μ. επίσης προς τα ΒΑ και τέλος το τρίτο (διάμετρος 0,60) σε μια απόσταση 2,50μ. με την ίδια κατεύθυνση. 
Το τρίτο άνοιγμα έχει διαμορφωμένο στο εσωτερικό του ένα επίπεδο που καλύπτει τη μισή διάμετρο του και στο υπόλοιπο μισό επικοινωνεί με την υπόγεια κατασκευή. Η έρευνα εντός της κατασκευής αυτής υπήρξε πολύ δύσκολη και δεν ολοκληρώθηκε για λόγους ασφαλείας».

Ο υπεύθυνος αρχαιολόγος αναφέρει πως «η έρευνα εντός της κατασκευής αυτής υπήρξε πολύ δύσκολη και δεν ολοκληρώθηκε για λόγους ασφαλείας».

Θέτουμε τα ερωτήματά μας υπόψη των αρμόδιων υπηρεσιών σας

1. Για ποιο λόγο σταμάτησε η έρευνα της υπόγειας κατασκευής για λόγους ασφαλείας και δεν ζητήθηκε από τον υπεύθυνο αρχαιολόγο η ενεργοποίηση όλων των μηχανισμών των υπεύθυνων υπηρεσιών αναστηλώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού με ειδικό επιστημονικό προσωπικό (Πολιτικοί μηχανικοί, γεωλόγοι), ώστε να συνεχιστεί η έρευνα με ασφάλεια;

2. Υπήρξε γνωμάτευση υπεύθυνου μηχανικού της Αρχαιολογικής υπηρεσίας που να πιστοποιεί την επικινδυνότητα της περαιτέρω έρευνας;

3. Ποιοί οι λόγοι ασφαλείας για τους οποίους δεν συνεχίστηκε η έρευνα;

4. Εφ΄ όσον υπήρχαν λόγοι ασφαλείας που δεν επέτρεπαν την περεταίρω έρευνα βάθους 2.5 μέτρων υπογείως εντός του αρχαιολογικού χώρου, για ποιο λόγο επετράπησαν οι εκσκαφικές εργασίες της Εταιρείας Ελληνικός Χρυσός γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο σε βάθος 30 μέτρων; 
 Εκεί πως επέτρεψε ο αρχαιολόγος τις εκσκαφές; 
 Εκεί δεν συνέτρεχαν λόγοι ασφαλείας αλλά και λόγοι καταστροφής του υπάρχοντος μνημείου αλλά και των μνημείων φύσης όπως οι βράχοι μεταλλοφόρου κοιτάσματος;

Ως εκ τούτου και καθότι έχουμε έννομο συμφέρον ως κάτοικοι και μέλη του Συλλόγου Μεγαλοπαναγιωτών Θεσσαλονίκης:

1. Ζητούμε τη διερεύνηση με επί τόπου αυτοψία, της «υπόγειας κατασκευής» εκ νέου αλλά και όλου του αρχαιολογικού χώρου, με γεωφυσική διασκόπηση με τη χρήση γεωραντάρ, για τον εντοπισμό ενδεχομένως όλου του δικτύου αρχαίων στοών που υπάρχουν κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο και πέριξ αυτού. 

2. Ζητούμε να ερευνηθεί εάν αυτή η «υπόγεια κατασκευή» συνδέεται και επικοινωνεί με την «υποτυπώδη στοά» στη βάση των βράχων μεταλλοφόρου κοιτάσματος- Μνημεία της Φύσης που βρίσκονται τριάντα μέτρα κοντά, όπως αναφέρει ο υπεύθυνος αρχαιολόγος στην ανασκαφική του αναφορά. Σημειώνεται οι δύο βράχοι εξαιρέθηκαν από το χώρο της ανασκαφής και καταχώθηκαν ή καταστράφηκαν(;). 
Σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση του Ιωάννη Αδραχτά, πρώην γραμματέα επί σειρά ετών στην κοινότητα Μεγάλης Παναγίας, στη βάση και των δύο βράχων υπήρχαν είσοδοι μεταλλευτικών στοών. 

3. Ζητούμε να μας γνωστοποιηθούν όλα τα αποτελέσματα της έρευνας του κ. Βαβελίδη καθώς το όνομά του αναφέρεται και στην ανασκαφική ομάδα του υπεύθυνου αρχαιολόγου, στην παρουσίαση power point της αρχαιολογικής έρευνας, που πραγματοποίησε στη Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής. 

4. Στο πλαίσιο αυτό, ζητάμε να ερευνηθεί εάν τελικά, η όποια ερευνητική δραστηριότητα του κ. Βαβελίδη και της ομάδας του, εντός του αρχαιολογικού χώρου, πραγματοποιήθηκε για τους σκοπούς της ανασκαφής και της επιστημονικής τεκμηρίωσης του αρχαιολογικού χώρου ή για άλλους σκοπούς που έχουν να κάνουν με την εξορυκτική δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός καθότι παραδόξως στην ανασκαφική αναφορά του αρχαιολόγου αλλά ούτε και στην σχετική εισήγησή της Εφορείας Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, δεν υπάρχει καμία σχετική αναφορά για αρχαιομετρήσεις παρά μόνο γίνεται αναφορά σε απουσία στρωματογραφίας.

5. Ζητάμε επίσης όλα τα αντίγραφα των ημερολογίων ανασκαφής των Σκουριών μέσα στο εύλογο χρονικό διάστημα των δεκαπέντε ημερών για κάθε νόμιμη χρήση.

6. Ζητούμε την παράστασή μας στην αυτοψία που θα διενεργήσετε εντός της υπόγειας κατασκευής.

Με τιμή
για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
 Ο Γραμματέας
 

 

Συνημμένα: 
1.Ανασκαφική αναφορά 2012-2014 Σκουριές.

2. Εισήγηση Εφορείας Χαλκιδικής και Αγίου Όρους. 25.1.2015

3.Φωτογραφία υποτυπώδους στοάς στη βάση των βράχων

4. Εξώφυλλο παρουσίασης με τα ονόματα της ανασκαφικής ομάδας

και του κ. Βαβελίδη


Δεν υπάρχουν σχόλια: