Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

Ο Τάσος Κανταράς, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ στον ΟΛΘ Α.Ε.

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μετά την απόφαση της συνέχισης της Τακτικής γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΟΛΘ ΟΛΘ +0,61% ΑΕ στις 13.05.2015, για την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, ορίστηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ ΟΛΘ +0,61% ΑΕ.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του την ίδια ημέρα, συγκροτήθηκε σε σώμα, και όρισε την ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών
 και μη εκτελεστικών.
 
Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:
Ιωάννης Παντής, Πρόεδρος ΔΣ της Ο.Λ.Θ ΑΕ, εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος Μακρής, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Αναστάσιος Κανταράς, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ της Ο.Λ.Θ Α.Ε, μη εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Λαζαρίδης, μη εκτελεστικό μέλος
Κωνσταντίνος Μέλλιος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Τοζίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Αλέξανδρος Χλωρός, μη εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος Θηρίου, εκπρόσωπος των Λιμενεργατών, μη εκτελεστικό μέλος
Λάζαρος Τανταλίδης, εκπρόσωπος των εργαζομένων, μη εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Δημαρέλος, εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: