Σάββατο, 4 Μαΐου 2019

Δημ. Εκλογές. Στηρίζουμε - Ψηφίζουμε "Ισχυρός Αριστοτέλης" - Αργύρης Τσακνής

Ισχυρός Αριστοτέλης, για έναν Ισχυρό Δήμο 
Έχουμε σχέδιο
έχουμε μαζί μας το καλύτερο ανθρώπινο δυναμικό
ζούμε στον πιο ευλογημένο τόπο
Με όπλα μας όλα αυτά, θα πάμε τον τόπο μας μπροστά 
και δεν θα επιτρέψουμε βήματα οπισθοδρόμησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: