Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Στη Βουλή, το «παράλληλο πρόγραμμα» της κυβέρνησης. Ολόκληρο το Σ/Ν

Το νομοσχέδιο με το λεγόμενο «παράλληλο πρόγραμμα» της κυβέρνησης κατατέθηκε το αργά βράδυ της Δευτέρας στη Βουλή, στον αντίποδα του νομοσχεδίου με τα 13 μνημονιακά προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της υποδόσης του 1 δισ. ευρώ που ψηφίζεται σήμερα από την Ολομέλεια. Στο νομοσχέδιο που επιγράφεται «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», περιλαμβάνονταιμέτρα κοινωνικής προστασίας αλλά και για την ανακούφιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Μεταξύ αυτών το «ΚΕΠ των φτωχών», προγράμματα κοινωφελούς εργασίας για ανέργους, η υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, τα κοινωνικά τιλομόγια της ΔΕΗ για ευπαθείς ομάδες αλλά και ζητήματα του ΕΣΥ. Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης και η αποτέφρωση των νεκρών.
Πιο συγκεκριμένα, στις διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπεται:
• Η ίδρυση Κέντρων Κοινότητας. Πρόκειται για τα λεγόμενα «ΚΕΠ των Φτωχών» που θα λειτουργούν υπό τους ΟΤΑ για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες.
• Η παροχή δυνατότητας στους Δήμους για απαλλαγή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από δημοτικούς φόρους και τέλη (μακροχρόνια άνεργοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες και υπόλοιποι δικαιούχοι των μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης)
• Η χρονική επέκταση των παροχών – ηλεκτρικό ρεύμα, σίτιση και στέγαση - στους δικαιούχους των μέτρων αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης
• Η θέσπιση κοινωνικών τιμολογίων ΔΕΗ για τις ευπαθείς ομάδες
• Η δημιουργία προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας για τους ανέργους
• Η οριστική επίλυση της εκκρεμότητας  των επιτυχόντωνστον ΑΣΕΠ του 1997 με την μετάταξή τους σε πίνακα διοριστέων
• Δίνεται η δυνατότητα στο πλαίσιο της κινητικότητας να επιστρέψουν οι δημοτικοί αστυνομικοί από τα σωφρονιστικά καταστήματα.
• Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τα επιδόματα επικινδυνότητας και ανθιυγεινής εργασίας
• Η ρύθμιση θεμάτων προσωπικού των ΟΤΑ σε παραμεθόριες περιοχές αλλά και η δυνατότητα μεταφοράς του προσωπικού ΑΜΕΑ
• Η υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
• Η επίλυση προβλημάτων ιατρών του ΕΣΥ
• Η παροχή κινήτρων για ιατρεία σε άγονες και νησιωτικές περιοχές
• Ρυθμίσεις του χρόνιου προβλήματος με την τεράστιααναμονή στις λίστες των χειρουργείων
• Η προκήρυξη διαγωνισμού για την αντιμετώπισηιατροφαρμακευτικών αναγκών των μεταναστών
• Επιλύεται το ζήτημα κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών σε αγρότες-εργοδότες
• Η εξάμηνη αναστολή πλειστηριασμού για την ΒΙΟΜΕ
• Η επαναφορά ενισχυτικής διδασκαλίας σε γυμνάσια και λύκεια
• Η αποτέφρωση των νεκρών
Ολόκληρο το νομοσχέδιο

Δεν υπάρχουν σχόλια: