Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Ιδιωτικές να ’ναι κι όσο να ’ναι

Τράπεζες: Τι προβλέπει το άρθρο 2 του πολυνομοσχεδίου που αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στη Βουλή. Ανοίγει ο δρόμος για την τάχιστη ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank, ακόμα και με ζημιά για το Δημόσιο και τους Ελληνες φορολογουμένους, ενώ επιταχύνεται η διαδικασία επανιδιωτικοποίησης των άλλων τριών συστημικών τραπεζών. 
Ανοίγει ο δρόμος για την τάχιστη ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank, ακόμα και με ζημιά για το Δημόσιο και τους Ελληνες φορολογουμένους, ενώ επιταχύνεται η διαδικασία επανιδιωτικοποίησης των άλλων τριών συστημικών τραπεζών, καθώς παρέχεται στο ΤΧΣ η δυνατότητα επαναγοράς warrants και πώλησης >>>
των μετοχών που αντιστοιχούν σε αυτά σε νέους επενδυτές. 
Αυτά προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στο άρθρο 2 του πολυνομοσχεδίου που αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και με το οποίο σταματάει η χορήγηση δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ειδικότερα, για το κρίσιμο ζήτημα της τιμής διάθεσης των μετοχών, που αφορά άμεσα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εurobank, προβλέπεται ότι μπορεί να είναι χαμηλότερη της τιμής προηγούμενης κάλυψης μετοχών από το Ταμείο ή της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής. 
Ωστόσο, δεν υπάρχει πρόβλεψη ποιο θα είναι το μέγιστο ποσοστό «έκπτωσης» επί της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής, παρέχοντας έτσι πλήρη κάλυψη στο ΤΧΣ.

Χθες η μετοχή της Eurobank η οποία αναζητά 3 δισ. ευρώ «έκλεισε» στα 0,47 ευρώ. 
Υπενθυμίζεται ότι πέρσι το ΤΧΣ κατέβαλε για την ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank 1,54 ευρώ ανά μετοχή. 
Η απόφαση θα λαμβάνεται από το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ με πλειοψηφία των 2/3 και βάσει των αποτιμήσεων δύο ανεξάρτητων συμβούλων. 
Επίσης προβλέπεται:

*Το Ταμείο έχει το δικαίωμα να ασκεί, να διαθέτει ή να παραιτείται των δικαιωμάτων προτίμησής του σε περιπτώσεις αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης CoCos.

*Επίσης, για την έκδοση των κοινών μετοχών ή μετατρέψιμων ομολογιών ή χρηματοοικονομικών μέσων, η προθεσμία για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και των επαναληπτικών της, καθώς και για την υποβολή εγγράφων στις εποπτικές αρχές, συντέμνεται στο ένα τρίτο των προθεσμιών που προβλέπονται στον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δηλαδή σε 7 ημέρες. Η ρύθμιση διευκολύνει τη Eurobank. Σύμφωνα με το κείμενο που δόθηκε χθες στα κόμματα, κάθε πιστωτικό ίδρυμα που έχει αξιολογηθεί και κριθεί βιώσιμο από την Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να υποβάλει αίτημα στο ΤΧΣ για κεφαλαιακή ενίσχυση, μέχρι το ύψος του ποσού που προσδιορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδας και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

*Το Ταμείο έχει τη δυνατότητα να καλύπτει μόνο το μέρος της αύξησης που δεν καλύπτουν οι ιδιώτες και αφού προηγουμένως έχει προηγηθεί το bail in («κούρεμα») των ομολογιούχων και των μετόχων, όπως προβλέπεται από το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Οι ομολογιούχοι

Το κόστος ανακεφαλαιοποίησης, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο, επιμερίζεται στους ομολογιούχους, αν τα εθελοντικά μέτρα (π.χ. μη διανομή μερίσματος) που προβλέπει το σχέδιο αναδιάρθρωσης της τράπεζας αποτύχουν να καλύψουν κεφαλαιακό έλλειμμα.

Σε ό,τι αφορά τους μετόχους και τα μέτρα «απορρόφησης των ζημιών» προβλέπεται η μετατροπή σε μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος των ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης που έχει εκδώσει η τράπεζα, απαιτείται ωστόσο σχετική απόφαση του υπουργικού συμβουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: