Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

2008 - 2015: Ρεκόρ στη μείωση μισθών, για την Ελλάδα, στην ΕΕ

Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της ΕΕ όπου ο ονομαστικός ακαθάριστος ελάχιστος μισθός μειώθηκε το 2015 σε σχέση με το 2008, από 794 σε 684 ευρώ, δηλαδή κατά -14%, σύμφωνα με στοιχεία της Εurostat που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Σημειώνεται ότι στις υπόλοιπες μνημονιακές χώρες στην Πορτογαλία ο ελάχιστος μισθός αυξήθηκε κατά 19% (από 497 σε 589 ευρώ) και στην Ιρλανδία παρέμεινε αμετάβλητος στα 1.462 ευρώ την ίδια περίοδο. Σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ) η μείωση >>> 
 
 
 
στην Ελλάδα ήταν 12%, από 865 ΜΑΔ σε 764 ΜΑΔ όταν 
στη Γερμανία είναι 1.441 ΜΑΔ. 
Στην Πορτογαλία ο πραγματικός ελάχιστος μισθός σε ΜΑΔ αυξήθηκε κατά 21% 
και στην Ιρλανδία κατά 10%.

Στην ΕΕ, σε ονομαστικούς όρους οι μεγαλύτερες αυξήσεις στον ελάχιστο μισθό μεταξύ 2008 και 2015 παρατηρήθηκαν 
στη Ρουμανία +95%, 
τη Βουλγαρία +64%, 
τη Σλοβακία +58% και 
τη Λετονία +57%. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat την 1η Ιανουαρίου 2015, 22 από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ εφάρμοζαν ελάχιστο μισθό με μεγάλες, όμως, διακυμάνσεις να παρατηρούνται μεταξύ της Βουλγαρίας που είναι 184 ευρώ και του Λουξεμβούργου που φτάνει τα 1.923 ευρώ.  
Δέκα κράτη-μέλη με μισθό κάτω από 500
Αναλυτικά, δέκα κράτη-μέλη εμφανίζουν ελάχιστο μισθό κάτω από τα 500 ευρώ: 
Bουλγαρία 184 ευρώ, 
Ρουμανία 218 ευρώ, 
Λιθουανία 300 ευρώ, 
Τσεχία 332 ευρώ, 
Ουγγαρία 333 ευρώ, 
Λετονία 360 ευρώ, 
Σλοβακία 380 ευρώ, 
Εσθονία 390 ευρώ, 
Κροατία 396 ευρώ και 
Πολωνία 410 ευρώ.

Σε πέντε κράτη-μέλη ο ελάχιστος μισθός κυμαίνεται μεταξύ 500-1.000 ευρώ: 
Πορτογαλία 589 ευρώ, 
Ελλάδα 684 ευρώ, 
Μάλτα 720 ευρώ, 
Ισπανία 757 ευρώ και 
Σλοβενία 791 ευρώ.

Τέλος, σε επτά κράτη-μέλη ο ελάχιστος μισθός υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ: 
Βρετανία 1.379 ευρώ, 
Γαλλία 1.458 ευρώ, 
Ιρλανδία 1.462 ευρώ, 
Γερμανία 1.473 ευρώ, 
Βέλγιο και Ολλανδία 1.502 ευρώ και 
Λουξεμβούργο 1.923 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: