Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

Κ. Ιγγλέζη. Ερώτηση για Δ. Κασσάνδρας / Συνάντηση σε Δ. Ν. Προποντίδας

Ερώτηση για καταστροφές από πλημμύρες σε δήμο Κασσάνδρας
Προς τους Υπουργούς Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΘΕΜΑ: «Άμεση αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές του Δήμου Κασσάνδρας από τις πλημμύρες του τελευταίου δεκαημέρου του μήνα Φεβρουαρίου».
Σοβαρές καθιζήσεις προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις του >>>
 
τελευταίου δεκαημέρου του μήνα Φεβρουαρίου, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Κασσάνδρας του νομού Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα η επαρχιακή οδός που 
συνδέει τη κοινότητα της Αθύτου με αυτή της Φώκαιας, έχει καταστεί αδιάβατος λόγω των καθιζήσεων του οδοστρώματος στην περιοχή Βόθονας. Πλέον η κυκλοφορία διεξάγετε από παρακαμπτήρια οδό που συνδέει τις δύο κοινότητες.
Σημειωτέον δε ότι η συγκεκριμένη επαρχιακή οδός είναι τμήμα της μοναδικής οδικής αρτηρίας που συνδέει αυτή τη στιγμή τη Θεσσαλονίκη με τη Κασσάνδρα και η παρακαμπτήρια οδός δεν έχει τις προδιαγραφές για να αντέξει την ήδη αυξημένη κίνηση οχημάτων, μεταξύ αυτών και βαρέων επαγγελματικών οχημάτων , και που εν όψι της τουριστικής περιόδου αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα.
Συνεπώς καθίσταται επείγουσα και άμεσης προτεραιότητας η αποκατάσταση των παραπάνω ζημιών .
Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:
Θα υπάρξει άμεση επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό προς το Δήμο Κασσάνδρας για την αποκατάσταση των ζημιών του επαρχιακού οδικού δικτύου;
H ερωτώσα Βουλευτής
Ιγγλέζη Κατερίνα

Συνάντηση μεταξύ της Βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Χαλκιδικής Κατερίνας Ιγγλέζη 
και του Κων/νου Καμπάνη προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νέας Προποντίδας
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7/3 με σκοπό την ενημέρωση εκ μέρους του προέδρου του Δ.Σ για τις αρμοδιότητες και τις δράσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης, αίτημα που κατέθεσε η βουλευτής  με αφορμή την ψήφιση τις προσεχείς ημέρες του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».


Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποσκοπεί στην άμεση αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης μέσω της λήψης μέτρων για τη διασφάλιση βασικών αγαθών όπως στέγαση, σίτιση και ενέργεια σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,στοχεύει στην άμεση ανακούφιση των ατόμων που βιώνουν στην ακραία φτώχεια και επιδιώκει να καλύψει άμεσα βασικές ανάγκες της καθημερινότητας των νοικοκυριών, τη στέγη, τη διατροφή, την ενέργεια. 
Αποτελεί το πρώτο βήμα σε μια σειρά από μέτρα και ευρύτερες μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού και καθολικού πλαισίου κοινωνικής προστασίας.


Συζητήθηκε το πλαίσιο βάσει του οποίου, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιθυμεί να διασφαλίσει τη συνέργεια των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που υλοποιούνται από τους διάφορους δημόσιους και μη κυβερνητικούς φορείς με τρόπο συντονισμένο και ορθολογικό. 
Σκοπός του είναι να συνυπολογίσει τα υφιστάμενα προγράμματα στέγασης, σίτισης, ενέργειας και υλικών αγαθών που υλοποιούνται και τους κοινοτικούς πόρους του Θεματικού στόχου 9, το Ταμείο για την Βοήθεια των Απόρων και άλλους εθνικούς και ιδιωτικούς πόρους. 
Η υλοποίηση των δράσεων δύναται να ανατίθεται τόσο σε δημόσιους φορείς (αποκεντρωμένα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, Περιφέρειες και Δήμοι), όσο και σε ιδιωτικούς και εθελοντικούς φορείς.

Ο κος Καμπάνης παρουσίασε την δυνατότητα που έχει η Κοινωφελής Επιχείρηση, μέσω των δομών της και των Προγραμμάτων που υλοποιεί ,να στηρίζει τις ευπαθείς ομάδες αλλά  και την πρόθεση που έχει η Επιχείρηση να συμβάλει στην δημιουργία συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης των αναξιοπαθούντων οικογενειών με την δημιουργία μόνιμου δικτύου, διασφαλίζοντας με την λειτουργία του την συνέργεια όλων των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στην περιοχή είτε μέσω του Δήμου είτε μέσω εθελοντικών ή άλλων οργανώσεων.

Η κα Ιγγλέζη άκουσε με ενδιαφέρον την παρουσίαση του Προέδρου και συμφωνήθηκε μεταξύ των δυο μερών  νέα συνάντηση μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου προκειμένου να συζητηθούν οι λεπτομέρειες για τις δράσεις που θα δύνανται να υλοποιηθούν καθώς το παρόν νομοσχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ) η οποία προσανατολίζεται στην ενίσχυση του κοινωνικού ιστού μέσω πολιτικών που καλύπτουν όλο τον πληθυσμό χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμα κοινωνικό και οικονομικό όφελος και συμβάλλουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.Δεν υπάρχουν σχόλια: