Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

Σκουριές. Το ΥΠΑΠΕΝ επιστρέφει στην "Ελληνικός Χρυσός" τις μελέτες...

"ΚΙΝΔΥΝΟΙ για ασφάλεια εργαζομένων, υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και περιβάλλον"
Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης με δύο επιστολές του προς την "Ελληνικός Χρυσός" έστειλε πίσω τον φάκελο της τεχνικής μελέτης που κατέθεσε πρόσφατα η εταιρεία για την κατασκευή της Μονάδας Μεταλλουργίας  και Εμπλουτισμού στο Μαντέμ Λάκκο, στο Στρατώνι. Οι μελέτες αυτές δεν διέφεραν σε τίποτα με αυτές που κατέθεσε η εταιρεία πριν τρία χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο λόγος της επιστροφής της τεχνικής μελέτης είναι ο εντοπισμός από το Υπουργείο μιας σωρείας παραλείψεων κενών και  σοβαρών προβλημάτων, που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων, την υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής >>>
 καθώς και το περιβάλλον.

Με αφορμή τις διαπιστώσεις αυτές,  το Υπουργείο ΠΑΠΕΝ ζητάει άμεση συμμόρφωση από την εταιρεία πριν επιβληθούν τα δέοντα.

Να θυμίσουμε ότι η εταιρεία αδειοδοτήθηκε το 2011 από την τότε κυβέρνηση για την δημιουργία Μονάδας Μεταλλουργίας και Εμπλουτισμού στο Στρατώνι
Σύμφωνα με την μελέτη που είχε καταθέσει θα έπρεπε εντός των τριών τελευταίων χρόνων να κατασκευάσει επί τόπου, δηλαδή στο Στρατώνι μια Πιλοτική Μονάδα ημιβιομηχανικού τύπου έτσι ώστε από την κατεργασία των συμπυκνωμάτων από την Ολυμπιάδα και τις Σκουριές  να υποβάλλει τα στοιχεία που θα προέκυπταν και στη συνέχεια να αδειοδοτηθεί για την κατασκευή της κανονικής Μονάδας.
Μέχρι στιγμής η πιλοτική Μονάδα δεν έχει  δημιουργηθεί και έτσι δεν έχει εκτελεστεί πρόγραμμα δοκιμών σε κατάλληλη ημιοβιομηχανική κλίμακα επί τόπου του έργου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες η τεχνική μελέτη της εταιρείας βρίθει ακόμη ελλείψεων που έχουν να κάνουν με περιβαλλοντικούς  όρους αλλά και το τυπικό σκέλος .
Καταρχάς η Τεχνική Μελέτη για την Μονάδα Μεταλλουργίας και Εμπλουτισμού δεν είναι υπογεγραμμένη από διπλωματούχους Μηχανικούς έτσι όπως ορίζεται από τον νόμο ενώ παράλληλα ορισμένα από τα υποβληθέντα στοιχεία δεν είναι καν στην ελληνική γλώσσα !

Στην Τεχνική μελέτη για την Μονάδα Μεταλλουργίας δεν αναφέρονται τα απαραίτητα χωματουργικά έργα και τα αντίστοιχα της προπαρασκευής, στοιχεία αναγκαία για τον καταρτισμό του προϋπολογισμό του έργου, στο οποία δεν λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη αποκατάστασης του περιβάλλοντος.
Επίσης, ενώ στην τεχνική μελέτη αναφέρονταν ο στόχος της μεγιστοποίησης των εγχώρια επεξεργασμένων συμπυκνωμάτων  για την επίτευξη, σύμφωνα με τον νόμο, ωφελημάτων της Εθνικής Οικονομίας αυτό στην περίπτωση της Ελληνικός Χρυσός δεν ισχύει. 
Δηλαδή η επεξεργασία ενός μεγάλου μέρους των συμπυκνωμάτων για την παραγωγή των μεταλλευμάτων χρυσού και χαλκού δεν θα γίνεται στην Ελλάδα αλλά σε άλλες χώρες του εξωτερικού με απώλεια εσόδων για το Δημόσιο. 
Η μεγιστοποίηση σύμφωνα με το Υπουργείο είναι επιβεβλημένη προς επίτευξη των στόχων του νόμου 3220/2004, δηλαδή του νόμου της μεταβίβασης των μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ελληνικός Χρυσός που υπεγράφη από τον ίδιο τον Χρ. Πάχτα.

Επιπλέον υπάρχει δυσαναλογία μεταξύ του εξορύξιμου υλικού και των τεχνικών μέσων αξιοποίησής του λόγω της δυναμικότητας της Μονάδας. 
Αυτό σημαίνει ότι θα εξορύσσεται πολύ περισσότερο κοίτασμα από την δυνατότητα που θα είχε η  Μονάδα στο Στρατώνι να επεξεργαστεί. 
Στην περίπτωση των μεταλλείων των Σκουριών από τους 110.000 τόνους  του παραγόμενου κάθε έτος  συμπυκνώματος χαλκού –χρυσού σχεδιάζεται να επεξεργαστούν μεταλλουργικά κατά μέγιστο οι 70.000 τόνοι.
Επίσης στην υποβληθείσα μελέτη δεν γίνεται αναφορά στους όρους της περιεκτικότητας της τροφοδοσίας της μεταλλουργίας σχετικά με ανεπιθύμητα συστατικά (όπως το αρσενικό) και πως αυτά θα κατανέμονται μετά την επεξεργασία τους στα παραπροϊόντα και στα απόβλητα της μεταλλουργίας με γνώμονα της προάσπιση της υγείας των εργαζομένων και των κατοίκων. 

Επιπλέον τίθενται για το Υπουργείο ζητήματα που αφορούν μεθόδους που θα χρησιμοποιήσει η εταιρεία στην παραγωγική διαδικασία μέθοδοι που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πουθενά.
Το flashmelting για παράδειγμα είναι μια μέθοδος που δεν μπορεί να συνδυαστεί με την ύπαρξη αρσενικού το οποίο βρίσκεται κατά 8 με 10% στο συμπύκνωμα που προέρχεται από τα ορυχεία της Ολυμπιάδας.  
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία πυρομεταλλουργική τεχνολογία παραγωγής χαλκού από συμπυκνώματα με υψηλό αρσενικό που να είναι οικονομική, ασφαλής, αξιόπιστη και εφαρμόσιμη σε βιομηχανική κλίμακα.
Παρόμοιες ελλείψεις εντοπίζονται από το Υπουργείο και στην τεχνική μελέτη της Μονάδας Εμπλουτισμού που έχουν να κάνουν με όρους που υπέγραψε η εταιρεία στην ΑΕΠΟ .

Στη βάση αυτή επιστρέφει τα προσαρτήματα τεχνικών μελετών προς συμπλήρωση, διόρθωση, αλλά και εκ νέου υποβολή, ζητώντας την άμεση συμμόρφωση της εταιρείας πριν επιβληθούν τα δέοντα.
Η επιστροφή του φακέλου των τεχνικών μελετών της εταιρείας αποδεικνύει ότι δεν ισχύουν αυτά τα οποία τόσα χρόνια ισχυριζόταν η Ελληνικός Χρυσός σχετικά με την πορεία του έργου, των συμφωνηθέντων με την τότε κυβέρνηση και την διασφάλιση των περιβαλλοντικών όρων ενώ παράλληλα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η κίνηση αυτή αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για την αναστροφή της σύμβασης  παραχώρησης των μεταλλείων και της υπογεγραμμένης ΑΕΠΟ αλλά και όλων των αδειών που έχουν μέχρι σήμερα δοθεί στην εταιρεία

Σταυρούλα Πουλημένη

Δεν υπάρχουν σχόλια: