Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016

Κ. Ιγγλέζη. ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣH για τη Δασοπροστασία

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΘΕΜΑ: Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των κινδύνων από τις δασικές πυρκαγιές
Εν όψει της νέας αντιπυρικής περιόδου ο κρατικός μηχανισμός οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την προστασία από ενδεχόμενες δασικές πυρκαγιές. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει την ευθύνη χάραξης και σχεδιασμού της δασικής πολιτικής και ειδικότερα μεριμνά για την έκδοση οδηγιών και τεχνικών προδιαγραφώνέργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων. 
Σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντική η εξασφάλιση χρηματοδότησης έργων και δράσεων που κρίνονται άμεσης προτεραιότητας για την αντιπυρική προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκπόνηση προγραμμάτων προστασίας από τον κίνδυνο των πυρκαγιών, η μέριμνα για χρηματοδότηση της συντήρησης και του καθαρισμού του δασικού οδικού δικτύου και των αντιπυρικών ζωνών σε περιοχές που προσδιορίζονται ως υψηλού κινδύνου, η εκπόνηση έργων δασικής οδοποιίας για λόγους διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων. 

Επειδή η πρόληψη είναι το σπουδαιότερο μέτρο για να αποφευχθούν οι δασικές πυρκαγιές,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 
Ποια η κατανομή των πόρων πρόληψης των δασικών πυρκαγιών για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο; 
Ποιος είναι ο σχεδιασμός και η προετοιμασία για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων; 

Η ερωτώσα βουλευτής
Ιγγλέζη Κατερίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια: