Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016

Σκουριές. Νέα Αναβολή από το ΚΑΣ, για τις Αρχαιότητες

Επειδή εκκρεμεί απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ομόφωνη γνωμοδότηση του ΚΑΣ και αντίδραση της Εταιρείας
Τι είδαν οι αρχαιολόγοι που συμμετείχαν στην αυτοψία
Αναβλήθηκε, για άλλη μια φορά, η γνωμοδότηση των μελών του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) ως προς το θέμα της διατήρησης των αρχαιοτήτων που βρέθηκαν στη θέση «Σκουριές» Χαλκιδικής. Η αιτιολογία ήταν ότι εκκρεμεί απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από την οποία εξαρτάται η συνέχιση της εξόρυξης στην περιοχή από την εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός».
Η παραπάνω «απόφαση» πάρθηκε χτες 11/10 στη συνεδρίαση του