Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Παρατάσεις για τέλη κυκλοφορίας, πινακίδες και φορολογκές εκκρεμότητες...

έως την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012 η προμήθεια των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας και η κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας και
έως την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012 η υποβολή δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών και βεβαιωμένων χρεών καθώς και των δηλώσεων του άρθρου 18 του ν.4002/2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια: