Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012

Διπλό «πάγωμα» στο Δημόσιο: ΣΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Μέχρι τον Ιούνιο τα κριτήρια αξιολόγησης φορέων και υπαλλήλων. Σύμφωνα με το νέο Μνημόνιο, 15.000 απολύσεις έως το τέλος του 2012. Χιλιάδες απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων από τον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και νέες μειώσεις στις αποδοχές τους, προβλέπει η νέα δανειακή σύμβαση που υπερψηφίστηκε από τη Βουλή.
Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι από το μισθολογικό κόστος θα πρέπει να γίνουν περικοπές της τάξης των 3,2 δισ. ευρώ μέχρι το 2015. Σύμφωνα με κυβερνητικούς παράγοντες, οι 15.000 απολύσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός του 2012 -όπως προβλέπει το νέο Μνημόνιο- θα είναι μόνο η αρχή. >>>
  
Το Μνημόνιο προβλέπει επίσης το πάγωμα των μισθών στο Δημόσιο μέχρι το τέλος του 2012, ακόμα και νέες στοχευμένες μειώσεις εάν διαπιστωθεί η επιβάρυνση του μισθολογικού κόστους από την εφαρμογή του Βαθμολογίου. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα καταργηθεί η διάταξη για την αναγνώριση του πλεονάζοντος χρόνου και παράλληλα αναμένεται πάγωμα των προσλήψεων και δραστική μείωση των συμβασιούχων για το 2012, αφού έχει παρατηρηθεί υπέρβαση στον κανόνα «1 προς 5», την προηγούμενη χρονιά.
Μέχρι τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους θα έχουν προσδιοριστεί τα κριτήρια αξιολόγησης φορέων και υπαλλήλων του Δημοσίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 15.000 απολύσεις θα προέλθουν από το προσωπικό:
  • Των ΔΕΚΟ (εισηγμένων και μη) μετά την αναθεώρηση των κανονισμών προσωπικού και την κατάργηση της άτυπης μονιμότητας που ισχύει για τους υπαλλήλους.
  • Των καταργούμενων νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου. Η αρχή γίνεται με την απαίτηση των δανειστών να μπει λουκέτο στους Οργανισμούς Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας, με την οποία κινδυνεύουν να απολυθούν περίπου 1.720 εργαζόμενοι.
Από την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών στον στενό δημόσιο τομέα.
Τα κριτήρια για την κατάργηση ενός φορέα ή μίας υπηρεσίας θα αφορούν το ύψος της χρηματοδότησης που λαμβάνει σε σχέση με τη χρησιμότητα του οργανισμού στη νέα δομή της δημόσιας διοίκησης. Οπως προβλέπει η νέα δανειακή σύμβαση, θα ισχύσει το καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας (αμοιβή για τους εφέδρους 60% επί του βασικού μισθού για 12 μήνες και μετά απόλυση). Για όσους υπαλλήλους (πέραν των 15.000) ενταχθούν σε «εφεδρεία» θα κατατάσσονται σε πίνακες του ΑΣΕΠ οι οποίοι θα λειτουργούν ως «δεξαμενή στελεχών» και, ανάλογα με τα προσόντα που διαθέτουν (ΠΕ, ΤΕ με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό), θα μετακινούνται σε θέσεις του Δημοσίου. Κάθε μετάταξη θα υπολογίζεται ως πρόσληψη, ενώ στα κριτήρια για την αξιολόγηση του προσωπικού συζητείται να εξετάζεται και εάν η πρόσληψη έχει γίνει μέσω ΑΣΕΠ.
Μεταρρυθμίσεις
Συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό
Ο πρωθυπουργός θα εποπτεύει τις αλλαγές στο Δημόσιο μετά την ομόφωνη απόφαση του τελευταίου Υπουργικού Συμβουλίου που προβλέπει τη σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο της κυβέρνησης και τα εκάστοτε μέλη της Κυβερνητικής Επιτροπής.
Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διαμόρφωση πολιτικών σχετικά με τη βελτίωση της οργάνωσης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας, καθώς και για την άμεση και αποτελεσματική αξιολόγηση των υπηρεσιών και των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και τη λήψη των αποφάσεων στα θέματα αυτά.
Παράλληλα συγκροτείται και Ομάδα υποστήριξης του Συμβουλίου, στην οποία τίθεται επικεφαλής ο πρώτος τη τάξει υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Η Ομάδα Υποστήριξης προσδιορίζει τις προτεραιότητες, εισηγείται νομοθετικές ρυθμίσεις, συγκροτεί επιτροπές ανά υπουργείο και συνεργάζεται με την Task Force. Οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να παρέχουν στο Συμβούλιο και στην Ομάδα Υποστήριξης την αναγκαία ενημέρωση και κάθε διευκόλυνση για το έργο τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: